Assonometria, 2015,
spilla, acciaio e oro giallo 750